Voor jullie

Conflicthantering

Omarm gedoe en gedonder

Van fusiepartners die botsen, tot individuele medewerkers die elkaar niet verstaan. In de basis is de oplossing vergelijkbaar en begint bij wederzijds vertrouwen.

route/aanpak

'We willen dat iedere partij zich begrepen voelt.'

Als je behoefte hebt aan iets van een ander, en daar wordt niet aan voldaan, dan heb je strikt gesproken al een conflict. Dit gebeurt de hele dag door. Zonder dat je het door hebt. Organisaties bestaan bij de gratie van verschil en al dan niet uitgesproken conflict. Je lost het op, vaak onbewust door iets te vragen of de ander op een gangbare manier te beïnvloeden. In het algemeen gebruiken we de term conflict pas als het vervelend wordt. Als je stress ervaart, het vaker voorkomt, je de samenwerking juist gaat vermijden of de prestaties zienderogen afnemen. 

Dat is het moment dat je bewust het conflict wilt gaan hanteren. Deze stap is vaak de lastigste. Je maakt dan toch expliciet dat het zo niet langer kan. Door dat dan niet op het niveau van de inhoud te bespreken maar op het niveau van proces of relatie, kan een opening worden gevonden. Dit is ook het moment dat wij vaak worden gevraagd om te begeleiden.

Afhankelijk van de situatie starten we met voorgesprekken of brengen we de partijen meteen bij elkaar. We scheppen eerst een klimaat waarin het mogelijk wordt om naar elkaar te gaan luisteren. We zorgen ervoor dat iedere partij zich begrepen voelt, zowel op inhoud als op gevoel. Daarna is het benoemen van overeenkomsten een stap die het gemakkelijker maakt om elkaar te vinden. Hierna komen de verschillen aan bod. Door de partijen wordt samen naar oplossingen gezocht. Als een probleem als gezamenlijk probleem wordt gezien, wordt dat mogelijk. Soms kan dat niet, bijvoorbeeld door verschil in invloed, macht of belangen. Dan is er aandacht voor onderhandelen of soms ook voor het verwerken van een uitkomst die niet ideaal is.

Partijen zijn na een traject in staat om zelf de valkuilen bij de samenwerking in te zien. Ze kennen ook de technieken om daaruit te komen. Om ook zonder ons door te kunnen en nieuwe conflicten met meer ontspanning aan te gaan. 

Heb je iets gevonden dat mooi past of wil je liever verder kijken?

Andere producten

Begeleiding events

Momentum is van alle dag

Een heidag, conferentie of ander event van een dag (of twee). Licht als het kan, strak als het moet.

Leiderschap ontwikkelen

Bewegen. Niks schools aan

Leiderschap vraagt om het realiseren van beweging voor het ik, het wij en het samen, binnen de veranderde context.

Conflicthantering

Omarm gedoe en gedonder

Als er ruimte is voor andere geluiden en tegenspraak... Hoe breng je die perspectieven dan samen?

Begeleid veranderen

Pluk de dag en zaai een nieuwe

Welke ruimte is nodig om mee te kunnen bewegen met de veranderende context?

Individuele coaching

Steek je kop uit het zand

Wat heb jij als persoon nodig om professioneel vooruit te komen?

Teamcoaching

Trek die olifant de kamer in

De boel uitspreken doet wonderen. Als je de ander probeert te begrijpen, ontstaat ruimte voor verdieping.

Strategie ontwikkelen

In het licht, krijgt alles kleur

Wat is de goede richting voor de organisatie en waarom? Over focus en elkaar blijven zien.

Hier begint het