Voor jullie

Begeleid veranderen

Pluk de dag en zaai een nieuwe

Je wilt patronen doorbreken. Je koers veranderen. Beter met elkaar samenwerken om je opgave te realiseren.

route/aanpak

'Wat speelt hier? - Dat onderzoeken is altijd de eerste stap.'

Gedragsverandering ontstaat als iemand daar bewust voor kiest, of door voorbeeldgedrag in een groep. Wij begeleiden langdurige verandertrajecten met aandacht voor betekenisgeving, systeemdenken en psychologische processen. We bestrijken alle domeinen van organisaties en vervullen rollen zoals onderzoeker, waarnemer, facilitator, (team)coach en stille leidende kracht.

Eerst doen we onderzoek naar 'wat speelt hier' en vinden mechanismes die kunnen bijdragen. Vervolgens zoeken we naar de juiste taal en vormen. Daarna begeleiden we daarbij passende interventies. We begeleiden ook het geheel. Steeds waken we ervoor dat er te veel eigenaarschap bij ons komt te liggen. Tegelijkertijd zijn we wel onderdeel van het systeem. Ons gedrag beïnvloed ook. 

Als wij de veranderingen niet meer kunnen bijbenen, is het natuurlijk moment om te gaan, gekomen.

Casus | Begeleid veranderen

'Blijf vooral zelf op die zeepkist staan', was ons advies.

Van centralisatie naar meer inbreng van wijkbewoners. Deze woningcorporatie...

Lees

Heb je iets gevonden dat mooi past of wil je liever verder kijken?

Andere producten

Begeleiding events

Momentum is van alle dag

Een heidag, conferentie of ander event van een dag (of twee). Licht als het kan, strak als het moet.

Leiderschap ontwikkelen

Bewegen. Niks schools aan

Leiderschap vraagt om het realiseren van beweging voor het ik, het wij en het samen, binnen de veranderde context.

Conflicthantering

Omarm gedoe en gedonder

Als er ruimte is voor andere geluiden en tegenspraak... Hoe breng je die perspectieven dan samen?

Begeleid veranderen

Pluk de dag en zaai een nieuwe

Welke ruimte is nodig om mee te kunnen bewegen met de veranderende context?

Individuele coaching

Steek je kop uit het zand

Wat heb jij als persoon nodig om professioneel vooruit te komen?

Teamcoaching

Trek die olifant de kamer in

De boel uitspreken doet wonderen. Als je de ander probeert te begrijpen, ontstaat ruimte voor verdieping.

Strategie ontwikkelen

In het licht, krijgt alles kleur

Wat is de goede richting voor de organisatie en waarom? Over focus en elkaar blijven zien.

Hier begint het