Voor jullie

Leiderschap ontwikkelen

Bewegen. Niks schools aan

Een groep beweegt met een reden. Van een leider vraagt dit betekenisgeving aan het-Ik, het-Wij en de Bedoeling als organisatie. Op maat ontwikkelen wij leerlijnen voor leiders in organisaties, voortbouwend op de aanwezige talenten. Vanuit een visie op Leiderschap.

route/aanpak

“Je werkt letterlijk op meerdere lagen waardoor het effect nog groter is.”

Bij Facilitator staan wij voor maatwerk. Een leiderschapsprogramma staat nooit op zich. Het is altijd gekoppeld aan het resultaat. En aan de bedoeling. Het gaat over leiderschapsontwikkeling langs vier niveaus: “Ik’ ontwikkeling (persoonlijk leiderschap) + ‘Wij’ ontwikkeling (verbindend leiderschap) + ‘organisatie’ ontwikkeling (inspirerend leiderschap) binnen de context van de maatschappij (strategisch leiderschap).

In co- creatie met de bestuurders, HR en een formatie leidinggevenden ontwerpen we het leiderschapstraject. De leiders worden hierdoor ontwerpers en eigenaar van het traject. Het traject verloopt tegelijkertijd langs verschillende leerlijnen. Deze vinden tegelijkertijd plaats.

IK: Learning Center: een diepgaand onderzoek naar alles wat jou jou maakt. Je talenten, je overdrive, je geschiedenis, je patronen en daar waar jij een betekenisvolle leider wil zijn.

WIJ. Doe- intervisie: Je ‘hoe doe ik dat?- vraag’ als uitgangspunt nemen om te ontdekken. Je onderzoekt hoe je verbindt en stuurt op resultaat. Je relaties zijn je bronnen om impactvolle beweging te realiseren. Je benut talenten en weet intrinsieke drive bij anderen aan te boren.

Je oefent van basis vaardigheden tot masterclass leiderschap skills. Gaat experimenteren en uit je comfort zone oefenen. Steeds staat de dagelijkse praktijk en jouw casuïstiek centraal.

RESULTAAT. Leiderschapsbijeenkomsten waar álle leiders aan het traject samenkomen om de inzichten aan elkaar te verbinden. Het richting geven aan de bedoeling, vanuit gezamenlijk belang, wordt zichtbaar sterker. Hiermee wordt een krachtige beweging voorwaarts gemaakt.

Op deze manier geloven wij dat Leiderschap betekenis heeft voor individu en maatschappij.

Casus | Leiderschap ontwikkelen

Samen voor Cito

Ik, wij en de bedoeling combineren voor een leiderschapstraject met resultaat voor de organisatie en samenleving

Lees

Heb je iets gevonden dat mooi past of wil je liever verder kijken?

Andere producten

Begeleiding events

Momentum is van alle dag

Een heidag, conferentie of ander event van een dag (of twee). Licht als het kan, strak als het moet.

Leiderschap ontwikkelen

Bewegen. Niks schools aan

Leiderschap vraagt om het realiseren van beweging voor het ik, het wij en het samen, binnen de veranderde context.

Conflicthantering

Omarm gedoe en gedonder

Als er ruimte is voor andere geluiden en tegenspraak... Hoe breng je die perspectieven dan samen?

Begeleid veranderen

Pluk de dag en zaai een nieuwe

Welke ruimte is nodig om mee te kunnen bewegen met de veranderende context?

Individuele coaching

Steek je kop uit het zand

Wat heb jij als persoon nodig om professioneel vooruit te komen?

Teamcoaching

Trek die olifant de kamer in

De boel uitspreken doet wonderen. Als je de ander probeert te begrijpen, ontstaat ruimte voor verdieping.

Strategie ontwikkelen

In het licht, krijgt alles kleur

Wat is de goede richting voor de organisatie en waarom? Over focus en elkaar blijven zien.

Hier begint het