Voor jullie

Strategie ontwikkelen

In het licht, krijgt alles kleur

Het hoogsthaalbare is om tot een visie te komen die inspirerend is voor alle betrokkenen. Daarna is 'strategy execution' niet zo ingewikkeld meer.

route/aanpak

'We maken het proces van iedereen.'

Is het nodig om het tij te keren, omdat het bijvoorbeeld financieel niet de goede kant op gaat? Verandert de vraag van de klant of de samenleving? Of is juist een flinke groei gewenst? Ervaring leert dat een heldere koers effectief is en motiveert. Wij begeleiden het proces van formulering van de strategie en zetten die tegelijkertijd in werking. 

Onderweg zetten we hedendaagse bedrijfskundige hulpmiddelen in. Wat onze aanpak onderscheidend maakt, is dat het hele systeem wordt betrokken. Partners, klanten, belanghebbenden en sleutelspelers binnen de organisatie zelf raken betrokken bij een aanstaande koerswijziging en voegen kennis en inzichten toe. Door strategische vragen te delen, krijgen betrokkenen niet een uiteindelijke keuze of oplossing opgelegd. Die koers, die maken ze zelf. 

We starten met deze intensieve voorbereiding en werken toe naar een één- of tweedaagse met een grote groep. In die ruimte ontstaan strategische bouwstenen, een heldere koers met een verhaallijn en concrete plannen. Eigenaarschap voor de nieuwe koers is na het traject van strategieontwikkeling geen vraagstuk meer.

Heb je iets gevonden dat mooi past of wil je liever verder kijken?

Andere producten

Begeleiding events

Momentum is van alle dag

Een heidag, conferentie of ander event van een dag (of twee). Licht als het kan, strak als het moet.

Leiderschap ontwikkelen

Bewegen. Niks schools aan

Leiderschap vraagt om het realiseren van beweging voor het ik, het wij en het samen, binnen de veranderde context.

Conflicthantering

Omarm gedoe en gedonder

Als er ruimte is voor andere geluiden en tegenspraak... Hoe breng je die perspectieven dan samen?

Begeleid veranderen

Pluk de dag en zaai een nieuwe

Welke ruimte is nodig om mee te kunnen bewegen met de veranderende context?

Individuele coaching

Steek je kop uit het zand

Wat heb jij als persoon nodig om professioneel vooruit te komen?

Teamcoaching

Trek die olifant de kamer in

De boel uitspreken doet wonderen. Als je de ander probeert te begrijpen, ontstaat ruimte voor verdieping.

Strategie ontwikkelen

In het licht, krijgt alles kleur

Wat is de goede richting voor de organisatie en waarom? Over focus en elkaar blijven zien.

Hier begint het